Телефон: 0(800)752-452 Звонки с телефонов по Украине - бесплатноhttps://www.shopelvorti.com/catalog/a-directory-of-assembly-units/katalog-seyalki-zernotukovoy-ryadovoy-alfa-4/valy-zernotukovogo-yashchika-szm-01-040/